Діяльність організації

Команда Центру працює у різних сферах – журналістиці, PR, громадських організаціях. Однак усіх нас єднає те, що ми хочемо жити у демократичній правовій державі, де б права кожної людини поважалися.

Основні напрямки роботи Центру інформації про права людини (ЦІПЛ)

Інформаційно- просвітницький

Короткий опис напряму діяльності, або ще щось.

Навчально- освітній

Короткий опис напряму діяльності, або ще щось.

Моніторинговий

Короткий опис напряму діяльності, або ще щось.

Адвокаційний

Короткий опис напряму діяльності, або ще щось.

Перелік поточних і реалізованих проектів. 
Запуск медіа-порталу про права людини в Україні. Просування теми прав людини в українському інтернет-просторі через створення веб-порталу з об’єктивною мультимедійною інформацією щодо стану справ із дотриманням прав людини в Україні та діяльності правозахисних організацій і рухів. Міжнародний фонд “Відродження”.

Human Rights Inform – інформування про ситуацію з правами людини і популяризація роботи правозахисників в Україні. Збільшення поінформованості громадськості щодо ситуації з правами людини та популяризація роботи правозахисників в українському інформаційному просторі, що сприятиме просуванню прав людини як цінності та утвердженню верховенства права в Україні. Посольство Королівства Нідерландів в Україні.

“Досягнення Рівності – учасницький підхід до становлення рівності та недискримінації в Україні”. Зміцнення потенціалу громадських організацій та ЗМІ в Україні та поліпшення їх спроможності працювати в сфері протидії та запобігання дискримінації. Європейська комісія (субгрант від Центру “Соціальна дія”).

Розробка та запуск антидискримінаційної інформаційно-просвітницької кампанії Коаліції з протидії дискримінації в Україні. Мета – підвищити поінформованість молоді щодо проблематики дискримінації та її негативного впливу. Міжнародний фонд “Відродження”.

“Запровадження національного превентивного механізму в Україні: інформаційний компонент”: Сприяння впровадженню національного превентивного механізму в Україні, а також поліпшення ситуації з дотриманням прав людини в місцях несвободи завдяки проведенню тематичної інформаційно-просвітницької кампанії. Міжнародний фонд “Відродження”.